zondag 24 februari 2013

10 TIPS VOOR UW EMAIL-MARKETING

In dit artikel geven wij u de 10 belangrijkste tips voor uw email marketing.
1 Breid uw lijst van ontvangers uit op elke mogelijke manier
Neem elke kans die u krijgt om uw lijst van ontvangers uit te breiden. Als u een winkel heeft, geef uw klanten de mogelijkheid om ter plaatse hun email adres achter te laten. Op conferenties of evenementen, vraag aan elke gesprekspartner of u hem/haar mag toevoegen aan uw ontvangerslijst bij het uitwisselen van visitekaartjes. Voeg het inschrijfformulier voor uw nieuwsbrief toe aan elke pagina op uw website.
2 Vermijd het overmatig benadrukken of gebruik van hoofdletters
Gebruik geen onderwerplijn die enkel bestaat uit HOOFDLETTERS en voeg geen extra uitroeptekens (!!!) toe. Dit zal de spamfilters activeren. Het zelfde geldt voor de inhoud van uw nieuwsbrief.
3 Maak zowel een plain text als een HTML versie van uw nieuwsbrief
Onderzoeken wijzen uit dat wanneer u geen plain text versie van uw nieuwsbrief toevoegt, ongeveer 5% van de geaddresseerden hem niet zal kunnen lezen.
4 Herkenbaarheid leidt tot openen
Gebruik als naam van de verzender de naam van uw bedrijf of de naam van een persoon in uw bedrijf. Eens u deze naam bepaald heeft, gebruik steeds dezelfde naam. Gedurende de fractie van een seconde waarin iemand beslist of hij al dat niet uw email zal openen, zal de meest beslissende factor zijn of de verzender bekend lijkt.
5 Voeg een boodschap toe om ontvangst te verzekeren
Om de ontvangst van uw nieuwsbrieven te verbeteren, voeg bovenaan elke email een bericht toe dat zegt: “Om de ontvangst van onze emails te verbeteren, voeg mail toe aan uw adresboek.”. Daardoor zullen uw emails in principe niet verkeerdelijk als spam worden aanzien.
6 Wees consequent in de frequentie van uw nieuwsbrief
Kies een frequentie voor uw nieuwsbrief, of die nu wekelijks, twee wekelijks of maandelijks is. Belangrijk is dat u zich aan dit schema houdt. Op die manier zullen uw klanten uw nieuwsbrief verwachten en erop anticiperen.
7 Timing is enorm belangrijk bij business to business communicatie
In de meeste gevallen is het best om B2B emails te verzenden van dinsdag tot donderdag. Wij hebben ondervonden dat de beste tijd om dit te doen net na het begin van de dag, rond 9h30, of net na de lunch, rond 13h30. U kan best vermijden om B2B email te verzenden na 16h of in het weekend.
8 Timing is enorm belangrijk in business to consumer communicatie
In de meeste gevallen is het best om B2C emails te verzenden van dinsdag tot donderdag tussen 17h en 20h, of tussen vrijdagavond en zondagnamiddag.
9 Stuur enkel informatie waarin de ontvanger interesse kan hebben
Enkel wanneer de inhoud van uw communicatie relevant is voor de ontvanger, zal deze blijvend uw emails openen en lezen.
10 Zend enkel emails naar personen die daarom gevraagd hebben
Ongevraagde emails zijn uiteraard spam. Het versturen van spam zal de reputatie van uw bedrijf enorme schade toebrengen. De belangrijkste regel om een intelligente email marketer te worden is om nooit ongevraagd emails te versturen.
Heeft U in interesse in innovatieve reclame, fullcolourprints, raamfolie, roldisplays, bedrukte spandoeken, fotoposters, bedrukking van uw textiel en bedrukte tafelkleden ga dan naar Reclameklik.

zondag 17 februari 2013


MARKETING IN THEORIE EN IN DE PRAKTIJK, DEEL2

Weet wat uw klanten bezig houdt. Spreek de taal van uw afnemers. Streef naar een partnerrelatie en werk waar mogelijk met uw klanten samen. Maar vergeet nooit dat u de leverancier bent en dat uw klant op u en op uwe expertise vertrouwt om een stap verder te komen. Plan uw activiteiten ten behoeve van externe profilering zorgvuldig en houd zo mogelijk aan deze planning vast. Zorg voor een goede voorbereiding en begin daar tijdig mee. Zorg er in uw marketing plan ook voor dat waar mogelijk de effecten van uw acties wordt gemeten. Alleen dan kunt u uw eigen activiteiten en het succes ervan optimaliseren. Zorg voor een consistente, professionele, aantrekkelijke én functionele vormgeving van al uw uitingen. Vorm staat ten dienste van de inhoud en functie. Maak uw boodschap duidelijk en herkenbaar en zorg voor de juiste uitstraling van uitingen, op alle beschikbare media. Neem als algemeen manager zelf ook uw verantwoordelijkheid voor externe profilering. Het is úw organisatie. Ú kent uw afnemers het beste. U bent verantwoordelijk voor de propositie van uw organisatie. Neem uw strategische verantwoordelijkheid en benut de expertise van uw marketeer. Samen maakt u het succes van uw organisatie! Vooral de laatste tip is belangrijk. Delegeer taken. Delegeer geen verantwoordelijkheden aangaande strategische marketing. Het succes van uw organisatie begint bij marketing. Zonder marketing heeft u onvodoende inzicht in de markt. Zonder marketing kent de markt uw organisatie onvoldoende.

Het is vaak beweerd en hier en daar ook bewezen: consumenten zijn in zekere zin dieren die op hun instinct af gaan. Zintuiglijke reacties spelen een veel grotere rol in aankoopbeslissingen dan rationele overwegingen. Daarom is het voor een marketeer meer van belang te weten wat er in het lichaam van de potentiële klant gebeurt dan wat er in zijn hoofd omgaat. De grootste uitdaging van de marketeer is dan ook de marketinginspanningen meer in overeenstemming te brengen met de (emotionele) behoeften van de doelgroep. Een klant zoekt niet alleen producten en diensten die in objectieve zin waarde toevoegen aan hun organisatie, maar dat ook in emotionele zin doen. Het is vaak beweerd en er zit een goede kern van waarheid in: klanten willen zichzelf kunnen vereenzelvigen met het karakter, de uitstraling en de status van de aanbieder of het product van de aanbieder. De meeste klanten doen liever zaken met de succesvolle marktleider dan met een kleine, onbeduidende speler die zich als een grijze muis in de spelonken van markt voortsleept. Ook op productniveau lijkt dit van toepassing. Klanten kiezen liever een spannend high-tech oplossing of juist een superdegelijk product dan een product dat vlees noch vis is. Er is nog zo’n beladen begrip dat vaak een rol speelt in het marketing- en salesproces: ‘Gunning’. Er lopen nog steeds veel commerciële mensen rond die te pas en te onpas roepen dat ‘het niet gaat om wat je kent, maar om wie je kent’ of ‘het gaat niet om net werk, maar om je netwerk’. Het valt niet te ontkennen: het verkoopproces is een menselijke aangelegenheid en waar mensen werken, speelt emotie en gevoel een rol. Laten we één ding niet vergeten: structurele aankoop van uw producten kan nóóit alleen het gevolg zijn van het feit dat u het goed met (de inkopers van) uw klanten kunt vinden. Ten minste zult u hen een goed alibi moeten verstrekken om hen te helpen hun leverancierselectie te kunnen beargumenteren. Nog reëler is het om te beseffen dat de inkoopprocedures tegenwoordig veelal dermate zijn geformaliseerd, dat juist objectieve criteria steeds meer doorslaggevend zijn.
Als men waar maakt wat tijdens het sales- en marketingproces is beloofd, dan is een goede klanttevredenheid vaak het gevolg. Er zijn vijf factoren te noemen die in hoge mate bepalen wat de klanttevredenheid is.

1. Kwaliteit
2. Afspraken nakomen
3. Prijs
4. Service
5. Klantgerichtheid

Klanttevredenheid draagt op lange termijn indirect bij aan verbetering van de resultaten. En is, naast zaken als kwaliteit en prijs, een van de belangrijkste factoren die de loyaliteit van klanten bepalen.
Neem contact op voor uw groei: bedrukte tafelkleden, bedrukte tafelzeilen,bedrukte vloerbedekking en tapijttegels, roll up display, brochurehouders, bedrukte kubussen,  textiel schilderijen, fotobehang, foto posters, stoepborden, kliklijsten, raamstickers, bedrukte vlaggen, bedrukte beachvlaggen,autostickers, beurs en showroom reclame, spandoeken  Heeft U in interesse in innovatieve reclame, fullcolourprints, raamfolie, roldisplays, bedrukte spandoeken, fotoposters, bedrukking van uw textiel en bedrukte tafelkleden ga dan naar www.reclameklik.nl

vrijdag 8 februari 2013


MARKETING IN THEORIE EN PRAKTIJK, DEEL 1

Marketing in theorie en marketing in de praktijk zijn toch twee verschillende grootheden. Marketing vormt voor velen een aantrekkelijk vakgebied. Het klinkt natuurlijk ook erg leuk: lekker geld uit een groot budget besteden aan advertenties en andere uitingen en op die manier het gezicht van een bedrijf bepalen. Marketingopleidingen stromen vol met mensen die marketing bijna los zien van de bedrijfsvoering. Interessante video om van uw bedrijf een A-merk te maken: Het vinden van een goede marketing professional of het zijn van een goede marketing professional is niet eenvoudig. Natuurlijk, als men enigszins georganiseerd kan werken is het niet een groot probleem om activiteiten, in dit geval gerelateerd aan marketing, te coördineren. Het betreft hier vaak het type persoon dat vroeger aangaf het leuk te vinden ‘iets met marketing te gaan doen’. Het doorlopen van een goede opleiding is dan echter geen garantie dat er ook een succesvolle loopbaan uit voortkomt. Hoe komt dat toch? Wat maakt iemand nu tot een goede marketing professional, marketing manager of marketing executive? Breng creativiteit in het marketingproces. Er bestaan marketing professionals die als eerste stap een reclamebureau inschakelen om creatieve werkzaamheden uit te kunnen besteden. Dat is niet verkeerd als de betreffende persoon over geen greintje creativiteit beschikt, maar van een marketing professional mag verwacht worden dat hij zij zelf ook enige creatieve inbreng heeft bij het bedenken of voorbereiden van marketing activiteiten. Geld uitgeven is eenvoudig. Met voldoende budget kan men zijn eigen verantwoordelijk volledig uitsourcen. Maar dat kan een administratief medewerker ook. Van een marketing professional mag verwacht worden dat hij of door een eigen persoonlijke inbreng waarde aan de externe profilering toevoegt. Komt die creativiteit moeizaam tot wasdom? Gebruik dan technieken als mind mapping om het creatieve proces een handje te helpen. Specificeer uw doelgroepen en zorg voor élke doelgroep dat er voldoende contactmomenten zijn. Onderzoek en ervaring heeft ons geleerd dat minimaal eens per zeven weken een goed contactmoment moet hebben plaats gevonden. Als mensen u top-of-mind moeten blijven herinneren, zult u voortdurend in beeld moeten zijn. Beurzen, advertenties, artikelen, commercials: zet de hele marketingmix in om uw propositie te presenteren. “Keep It Simple Stupid!” Het aloude adagium ‘KISS’ is ook op marketing van producten van toepassing. Houd het simpel. Eenvoud in uw boodschap heeft twee grote voordelen: uw klanten begrijpen de boodschap direct en bovendien wint uw boodschap aan kracht. Niemand zit te wachten op ingewikkelde abstracte concepten of hele ingewikkeld technologie. De problemen van uw klanten zijn al complex genoeg. Zorg vooral voor (ogenschijnlijk) eenvoudige oplossingen. Het ligt voor de hand, maar toch: Verplaats u in uw doelgroep. Sterker nog: word zelf onderdeel van uw doelgroep. Neem contact op voor uw groei: bedrukte tafelkleden, bedrukte tafelzeilen,bedrukte vloerbedekking en tapijttegels, roll up display, brochurehouders, bedrukte kubussen,  textiel schilderijen, fotobehang, foto posters, stoepborden, kliklijsten, raamstickers, bedrukte vlaggen, bedrukte beachvlaggen,autostickers, beurs en showroom reclame, spandoeken  Heeft U in interesse in innovatieve reclame, fullcolourprints, raamfolie, roldisplays, bedrukte spandoeken, fotoposters, bedrukking van uw textiel en bedrukte tafelkleden ga dan naar www.reclameklik.nl